حراج قهوه سبز در سرزمین کلمبیا

مقالات 3 آبان 1399 3 آبان 1399


حراج قهوه سبز در سرزمین کلمبیا ، پنجمین حراج ویژه قهوه سبز در کشورکلمبیا در روز پنجشنبه 29 اکتبر (7 آبان) در حال برگزاری است.

برنامه Federación Nacional de Cafeteros کلمبیا (FNC) با حمایت USAID ،این برنامه برای رقابت و حراج قهوه در سراسر کشور است که برای برجسته کردن آرایه گسترده قهوه های عربی در کلمبیا است، این حراج برای تولید کنندگان باعث ایجاد ارتباطات بیشتر بین افراد و همچنین  کمک به افزایش درآمد کشاورزان میشود.

امسال ، باوجود بیماری همه گیر COVID-19 در یکی از دو فصل برداشت کشور ، قهوه ها از بیش از 1600 تولیدکننده قهوه، از 12 بخش مختلف در مناطق کلمبیایی تهیه شده است.

کشاورزان محصولاتشان را به صورت عمده به شرکت هایی که قیمتیشان وابسته بود به رقابت به فروش میگذاشتند .  FNC قبل از اینکه طبق دوتا سیستم امتیاز بندی دقیق محاسبه بشوند. دقیقا 349تا کشاورز از 1,610 تعداد کلی قبول میشدند. برای مرحله دیگر بعدازاینکه بتوانند بیشتر از 86 امتیاز مثبت بگیرند. طبق پروتکل های انجمن مخصوص قهوه .

در ادامه یک مرحله قضاوتی که در Bogotá (بوگوتا) انجام میشد لیست به 70 نفر کاهش پیدا میکرد که در  نهایت 32 کشاورز برتر برای حراجی انتخاب میشوند. به خاطر بیماری همه گیری COVID-19 تعداد بسیار زیادی از شرکتهای خصوصی برای آسان کردن قضاوت و پخش نمونه ها به صورت جهانی انتخاب شدند . در ایالات متحده شرکت همکار یک شرکت وارداتی مخصوص مناطق سواحلی بود بنام Royal Coffee .

متقاضیان خرید میتوانند به وب سایت Colombia Land of Diversity  مراجعه کنند تا بتوانندبرای مناقصه ثبت نام کنند و همچنین قهوه  های موجود را مشاهده  کرده و در حراجی ها شرکت کنند.

منبع : dailycoffeenews.com

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر