اسپرسو ساز بیالتی موکا کرم 3 کاپ
1

اسپرسو ساز بیالتی موکا کرم 3 کاپ

1 سال قبل / اصفهان ، اصفهان

اسپرسو ساز روگازی بیالتی موکاکرم (moka cream) یکی از بهترین و خلاقانه ترین اسپرسو سازهای روگازی در جهان است.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر