بیماری برگ درختان قهوه

مقالات 19 آبان 1399

بیماری برگ درختان قهوه، به گفته مقامات کشاورزی ایالت، آفات برگ قهوه، بیماری گیاهی بسیار عفونی است که می تواند محصولات قهوه را از بین ببرد ، برای اولین بار در هاوایی این بیماری کشف شده است.

6 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر