نوشیدن قهوه در آمریکایی ها

مقالات 3 آبان 1399

نوشیدن قهوه در آمریکایی ها ، نتایج یک نظرسنجی جدید به رهبری انجمن ملی قهوه نشان داده است که بیماری همه گیر COVID-19 میزان قهوه نوشیدنی آمریکایی ها را تغییر نداده است . در حالی که نوشیدن قهوه به طور منظم در حدود سه فنجان در روز ثابت نگه می دارند ، اطلاعات نشان داده است که مصرف خانگی […]

20 بازدید کل ، 1 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر