2 روش از برشته کاری

مقالات 19 آبان 1399

2 روش از برشته کاری، اگر تازه با قهوه آشنا شده اید ، تلاش برای فهمیدن اینکه چه قهوه ای دلخواه شما است ممکن است تاب فرسا باشد. قهوه نوعی هنر است از کاشت و رشد قهوه گرفته تا هنر لاته با فوم شیر . که بسیاری از افراد در سراسر جهان آن را گرامی می دارند.

8 بازدید کل ، 0 امروز

دانه قهوه چگونه درست میشود

مقالات 18 آبان 1399

قهوه چگونه درست میشود ( از دانه آن تا فنجان قهوه شما) ، کنجکاوی امروز بهترین حالت را از من گرفته است. 5 سال است که از اولین فنجان قهوه من می گذرد و من هرگز خیلی عمیق به فرایند و ریشه های چگونگی درست کردن آن نپرداختم. اگر فکر میکنید که اکثر ما حتی تا زمانی که قهوه خود را نخوریم نمی توانیم به فعالیت های روزانه خود بپردازیم، واقعاً باید از کسانی که همه چیز را برای تهیه یک فنجان قهوه ما ممکن می کنند قدردانی کنیم .

7 بازدید کل ، 0 امروز

روند نوشیدن قهوه در 2020

مقالات 5 آبان 1399

روند نوشیدن قهوه  در 2020 ، گزارش سالانه NCA : روند نوشیدن قهوه در 2020  ، از آنجایی که طی پنج سال گذشته تعداد آمریکایی هایی که هر روز قهوه می نوشند 5 درصد افزایش یافته است ، تعداد زیادی از آمریکایی ها نیز به نوشیدنی های مبتنی بر اسپرسو و قهوه سرددم کرده روی آورده اند. […]

17 بازدید کل ، 0 امروز

حراج قهوه سبز در سرزمین کلمبیا

مقالات 3 آبان 1399

حراج قهوه سبز در سرزمین کلمبیا ، پنجمین حراج ویژه قهوه سبز در کشورکلمبیا در روز پنجشنبه 29 اکتبر (7 آبان) در حال برگزاری است. برنامه Federación Nacional de Cafeteros کلمبیا (FNC) با حمایت USAID ،این برنامه برای رقابت و حراج قهوه در سراسر کشور است که برای برجسته کردن آرایه گسترده قهوه های عربی در کلمبیا است، این حراج برای تولید کنندگان باعث ایجاد ارتباطات بیشتر […]

9 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر