روند نوشیدن قهوه در 2020

مقالات 5 آبان 1399

روند نوشیدن قهوه  در 2020 ، گزارش سالانه NCA : روند نوشیدن قهوه در 2020  ، از آنجایی که طی پنج سال گذشته تعداد آمریکایی هایی که هر روز قهوه می نوشند 5 درصد افزایش یافته است ، تعداد زیادی از آمریکایی ها نیز به نوشیدنی های مبتنی بر اسپرسو و قهوه سرددم کرده روی آورده اند. […]

26 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر